Nhân viên Hành chính – Nhân sự

Mục đích chính của vị trí:

  • Trách Nhiệm Chính
  • A. Thực hiện các công việc liên quan đến Nhân sự:
  • – Theo dõi các chế độ chính sách của nhân sự theo quy định của công ty.
  • – Theo dõi, kiểm soát số lượng các CTV, CVKD, TPKD, GĐK ,… theo hàng tháng.
  • – Theo dõi, kiểm soát, nhắc nhở và xử lý nhân sự vi phạm nội quy chung của công ty
  • – Quản lý công tác tuyển dụng công ty theo Quy trình tuyển dụng.
  • – Quản lý hồ sơ, lý lịch của nhân sự toàn công ty.
  • – Quản lý nghỉ phép, đi công tác, nghỉ việc của nhân sự.
  • – Quản lý và phân phát các biểu mẫu liên quan đến nhân sự.
  • – Đề xuất các phương án thưởng lễ, tết, trợ cấp..cho người lao động và tổ chức thực hiện.
  • – Lập các quyết định điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm….theo yêu cầu của Trưởng phòng và thực hiện các thủ tục liên quan.
  • – Đánh máy, photocopy, bảo quản các văn bản, công văn giấy tờ thuộc phần việc được giao.
  • B. Thực hiện các công việc liên quan đến Hành chính:
  • – Đón tiếp khách hàng.
  • – Quản lý tổng đài theo qui định của Công ty, nhận cuộc gọi, chuyển cuộc gọi đến
  • người có liên quan, gọi điện thoại cho nhân sự Công ty theo yêu cầu.
  • – Kiểm soát, xử lý công văn, bưu phẩm, bưu kiện đến và đi.
  • – Triển khai thực hiện công tác văn thư, lưu trữ.
  • – Quản lý văn phòng phẩm của công ty.
  • – Quản lý tài sản, trang thiết bị của công ty (kho).
  • – Bán sách, tài liệu, vé hội thảo,…của công ty.
  • – Tổ chức quản lý bảng thông báo chung.
  • C. Hỗ trợ phòng Kinh doanh:
  • – Check in các buổi mở bán.
  • – Chuẩn bị, phục vụ cho các buổi hội thảo (tea break: bánh kẹo, hoa quả, nước, …)
  • – Quản lý danh sách đăng kí cung cấp thông tin tài liệu dự án.
  • D. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng Hành chính và Ban Lãnh đạo giao
  • Yêu cầu riêng cho vị trí
 • – Ưa nhìn, nhanh nhẹn
 • – Giao tiếp tốt, sử dụng thành thạo máy vi tính
 • – Độ tuổi từ 20-30 tuổi
Responsive image

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT