Bán đất

luat-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Sáng 15-6, tiếp tục phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước 2014. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã báo cáo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 đã đạt được nhiều kết quả. Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương […]